Z hluboké tůně podvědomí vyvěrá pramének ozvěny hlasů mých dávno mrtvých pradědů a prapradědů - kovářů. Stigma rodového řemesla si člověk přináší na svět zakódovaný ve svých genech. Toto volání rodu spolu s hlubokým a vážným zájmem o historii daly vzniknout dílně, ve které, jak doufám, povstává rukodělná práce z dnešního bahna lidského opovržení a znovu nabývá své bývalé vážnosti a úcty.

Pavel Moc

1990 - velký třesk
Vzniká skupina histerického šermu Kutnohorští frejíři, kde z nedostatku zbrojovek schopných pokrýt naše požadavky poprvé osaháváme kovářské řemeslo- to nás uchvacuje do svých osidel.

1990-97 - školní léta
V urputné touze dítěte přijít věci na kloub vrháme se do studia veškeré tematicky zaměřené odborné literatury a paralelně se prakticky samovzděláváme v dílenské praxi.

1998 - osudový krok
Z důvodu zvyšujícího se zájmu o naší práci opouštím místo zvukaře v Českém rozhlase a plně se profesionalizujeme.

1998-2001 - zběsilé závody
Expanze výroby do všech koutů Evropy i zámoří. Na konci roku 2001 docházíme k poznání, že naším cílem není vyrábět víc a víc a víc a vííííííííc, ale soustředit se na co možná největší autenticitu našich výrobků. Objevujeme „Living history“

2001-2003 katarze
Základní technologii výroby máme pevně zvládnutou. Znovu však začínáme intensivně studovat. Tentokrát historii obecně, život člověka v minulosti v co nejširších souvislostech. Neboť se domníváme, že v každé zbrani, v každém výrobku je vedle na první pohled zřetelného výtvarného slohu zakódován i duchovní obraz doby v které vznikl. Duch času vede nástroj. Pouze znalostí dané epochy můžeme vytvořit shodný výrobek, který bude nejen rozměrově totožný s předlohou, ale bude mít i onen tušený, avšak neviditelný astrální rozměr.

2004-2005
Získáváme nový výrobní objekt, který nám dovoluje plně realizovat všechny naše představy.

Prohlubujeme spolupráci s uznávanými odborníky např.: Peter Koza (SK), Gerry Embleton (CH), Masimiliano Rimini (I). Stále větší měrou hotovíme výrobky užitého řemesla.

Členové představenstva >   Technologie výroby zbraní >