ÚWODNÍK

sou1-small.jpg, 21 kB

C. a k. odborný závod mečířský a kovářský v Kolíně dovoluje si oznámiti velect. obecenstvu otevření nového www bulletinu, kde jasněji, přehledněji a v moderním pojetí bude presentováno zboží hotovené v naší továrně. Doporučuje se především věnovati pozornosť zbraním illustrovaným v rubrice best of a novinkám z oboru klasických prací kovářských. Přejeme našim návštěvníkům mnoho esthetických zážitků.

Pavel Moc, Fabrikdirektor

Nowinky roku 2008.

Milí přátelé dobrého řemesla. Chceme Vás informovat o změnách, ke kterým dojde začátkem jara v naší dílně.

V dubnu ukončíme výrobu dosavadních typů mečů a postupně je začneme nahrazovat dokonalejšími nástupci. V nových modelech se odrazí 12ti leté praktické zkušenosti z výroby, nové teoretické poznatky získané studiem a konzultacemi s odborníky mezinárodního věhlasu (Dr. Ulrich Lehnart), připomínky šermířských mistrů (Peter Koza, Guy Windsdor a další) a vyspělejší výrobní technologie. Výsledkem je meč, který se svým vzhledem, užitými materiály a vlastnostmi maximálně přibližuje historické předloze a to stále za ceny, které dovolují jeho použití v širší šermířské obci.

Na začátku bude ve výrobě omezené množství mečů. Začneme nejžádanějšími modely:

DÜRRER

EMBLETON

VIOLLET

HASTINGS

Pro komunikaci s námi používejte, prosím výhradně email. Zná-li někdo ze starších dob číslo mého mobilního telefonu, tak prosím pouze SMS. Chci se co nejvíce věnovat výrobě a telefonáty zbytněly do té míry, že se staly vážnou překážkou v práci. Ještě jednou děkuji za trpělivost a pochopení.

Pavel Moc, Fabrikdirektor

Mnoho pochvalných uznání po ruce.